W Centrum Kultury w Jędrzejowie odbywają się bezpłatne wakacyjne zajęcia z akrobatyki. Wciąż można się zapisać

Od początku lipca trwają zajęcia z akrobatyki w jędrzejowskim centrum kultury pod nadzorem Danuty Ziółkowskiej, założycielki zespołów tanecznych „Parada”. Na zajęcia można zapisywać dzieci i młodzież od 7 roku życia. Czas trwania wakacyjnych zajęć przedłużono do 16 sierpnia.

Od 4 lipca w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 16:30 do 18:00 odbywają się zajęcia z akrobatyki. Podczas tych zajęć podopieczni uczą się jak poprawnie rozgrzać swoje mięśnie, ćwiczą w jaki sposób bezpiecznie się rozciągać za pomocą szpagatów, robieniem mostków. Ponadto ćwiczą stanie na rękach, przy drążkach, a także szpagaty i podczas mostka, przejścia w przód i w tył.

W tej chwili na zajęcia zapisanych jest w sumie 55 osób, z których systematycznie na zajęcia uczęszcza od 28 do 32 osób. Wiek uczestniczek to od 7 lat do 15. Jak wspomniała instruktor zajęć, najchętniej na jej zajęcia przychodzą dzieci od 7 roku życia i młodzież do 8 klasy podstawówki.

Część dzieci po jakimś czasie znika z zajęć z powodu wyjazdów na wakacje, inne za to pojawiają się po powrocie z nich. W związku z tym na prawie każdym spotkaniu są zawsze jakieś nowe osoby. W zajęciach udział biorą nie tylko dzieci z Jędrzejowa, ale też z okolic jak na przykład z Węgleszyna, Piasków.

W obecnej grupie znajdują się również dziewczynki pochodzące z Ukrainy, Miszel, Jewa i Diana. 8-letnia Diana jest najbardziej doświadczoną i rozciągniętą spośród nich, bo jeszcze na Ukrainie chodziła do szkoły artystycznej w Kijowie.

Instruktor zajęć, Danuta Ziółkowska zajmuje się tańcem i akrobatyką w Centrum Kultury w Jędrzejowie już od przeszło 40 lat i – jak sama mówi – nadal mam siłę i pasję do prowadzenia tych zajęć. – Obecną grupę prawdopodobnie rozszerzę do zespołu akrobatyczno-tanecznego, a nie tylko samej akrobatyki. Chcę wprowadzać do repertuaru elementy tańców narodowych, tańca nowoczesnego. Uważam, że dzieci powinny potrafić przynajmniej podstawowe kroki tańców narodowych, nowoczesnych oraz tańców estradowych. Chcę przekazać dzieciom tę wiedzę i umiejętności.

Źródło: ECHO – DNIA