Sebastian Sipa

Dyrektor Centrum Kultury w Jędrzejowie.

Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej na kierunku Edukacja Artystyczna.

Jego pasją jest dobra książka, film, a przede wszystkim muzyka.

Zawodowo gra na gitarze basowej, najczęściej jazz, soul, R&B, funk, pop, rock…

Funkcję Dyrektora ds. artystycznych pełni od 1 stycznia 2006 r. ale jak sam twierdzi jest człowiekiem otwartym i lubi wyzwania.