Teatr Młodego Aktora

Zajęcia Teatru Młodego Aktora odbywają się w dniach:

  • grupa początkująca – czwartek 16.00
  • grupa zaawansowana – środa 16.00

 

W ramach Teatru Młodego Aktora prowadzone są działania:

  • prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu podstaw warsztatu aktorskiego: recytacja, gest ruch sceniczny, interpretacja, emisja, artykulacja głosu. Integrowanie grupy i wyzwalanie kreatywności,
  • szeroko rozumiana edukacja dzieci poprzez teatr,
  • Prowadzenie zajęć warsztatowych, tworzenie i reżyseria spektakli,
  • Adaptacja scenariuszy i reżyseria spektakli,
  • prowadzenie konsultacji dla dzieci artystycznie uzdolnionej z zakresu poezji, teatru, piosenki literackiej,
  • udział dzieci z grupy teatralnej w imprezach organizowanych przez Centrum Kultury i Urząd Miejski w Jędrzejowie,
  • współpraca ze szkołami z terenu miasta i powiatu, w zakresie rozpowszechniania teatru, poezji i literatury,