Kapele ludowe

Kapele ludowe objęte opieką Centrum Kultury w Jędrzejowie:

  • Stefan Wyczyński
  • Jerzego Całki z Zielonek
  • „Jędrusie” Michała Siemieńca z Jędrzejowa
  • Czesława Wojsława z Jędrzejowa
  • Mirosława Piaseckiego z Jędrzejowa