Nasza kadra

Dyrekcja
Dyrektor – mgr Józef Straszak (mailto:sekretariat@ckjedrzejow.pl)
Dyrektor ds. artystycznych – mgr Sebastian Sipa (sebastian@ckjedrzejow.pl)
Główna księgowa – Milena Michałkiewicz-Krzyżyk (ksiegowosc@ckjedrzejow.pl)

Taniec
Instruktor tańca Parada- Danuta Ziółkowska (danuta_ziolkowska@ckjedrzejow.pl)
Instruktor tańca Parada – Paulina Patyna
Instruktor tańca klasycznego – Arkadia Ślósarska
Instruktor tańca EKS-tremum – Kamil Zdańkowski

Teatr
Instruktor teatralny – Ireneusz Ślusarczyk (ireneusz_slusarczyk@ckjedrzejow.pl)

Muzyka
Instruktor muzyki – Małgorzata Piszczek (malgorzata_piszczek@ckjedrzejow.pl)

Plastyka
Pracownia Rękodzieła – Ewelina Marzec

Fotografia
Instruktor fotografii – Leszek Kowalski (leszek_kowalski@ckjedrzejow.pl)

Folklor
opiekun – mgr Józef Straszak

Kino
Dyrektor kina – Leszek Kowalski (leszek_kowalski@ckjedrzejow.pl)
Kinooperator – Marcin Marszałek (marcin_marszalek@ckjedrzejow.pl)

Pracownia internetowa 
Obsługa strony www, instruktor informatyk – Tomasz Osiński (tomasz_osinski@ckjedrzejow.pl)

Pracownia techniczna
Obsługą oświetleniowa, projekty graficzne i budowa scenografii, grafik – Artur Smerkowski (artur_smerkowski@ckjedrzejow.pl)
Elektroakustyk – Wojciech Krzywicki