Formacja Per Arte

Formacja działająca na zasadzie teatru otwartego. Spektakle powstają spontanicznie podczas warsztatów.

Zrealizowane spektakle:

 • „Cyrk Metafizyczny”
 • „Drzewo”
 • „Większy niż łza”
 • „Exodus”
 • „Fioletowa Krowa – czyli bezczelna improwizacja kompletnych amatorów”

Najnowszy projekt Per Arte to spektakl pt „Homlet czyli morderstwo na klasykach (premiera odbyła się 9 czerwca 2011r). Jest to swoisty eksperyment teatralny, w którym fragmenty takich dzieł jak „Wesele S. Wyspiańskiego, Hamlet” Shakespeara czy Lili” A . Mickiewicza zaprezentowano w bardzo odważny sposób. Podczas spektaklu zagrała muzyka miksowana na żywo przez DJ- a.

Zakwalifikowanie do Formacji poprzedza rozmowa kwalifikacyjna z instruktorem pracowni
 

Historia

Formacja Per Arte działa od 1 kwietnia 2005 r. Instruktorem teatralnym jest Ireneusz Ślusarczyk. Obecnie formacja skupia 25 osób. Są to w głównej mierze uczniowie jędrzejowskich gimnazjów i szkół średnich osoby z niezamożnych rodzin oraz osoby niepełnosprawne.

Mottem klubu jest: Aktywność twórcza usuwa przyczyny zjawisk patologicznych oraz wyznacza życiowe cele przez co leczy i dodaje nadzieje.

Główne metody i formy pracy z młodzieżą stanowią:

 • warsztaty teatralne
 • gry i zabawy dramatyczne
 • zintegrowane działania w obrębie różnych dziedzin sztuki
 • wykłady, pogadanki i dyskusje

Główne cele formacji:

 • zapoznanie się poprzez teatr z różnymi dziedzinami sztuki (muzyka, plastyka, literatura, poezja)
 • poznanie ich twórców
 • poznanie własnych możliwości twórczych
 • wyrabianie umiejętności autokreacji
 • dbałość o kulturę żywego słowa
 • rozszerzenie horyzontów świadomościowych
 • odkrywanie i rozwijanie indywidualnych talentów i zamiłowań
 • rozwijanie umiejętności asertywnych
 • kreowanie osobowości

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach od 15.30 do 19.30.