Pracownia Plastyczna

Pracownia plastyczna jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń artystów. Podczas spotkań poruszane są sprawy związane z organizowaniem pleneru malarskiego „Wierna„.

Stałą częścią działalności pracowni plastycznej są wystawy poplenerowe przy współpracy z innymi ośrodkami kultury na terenie całego kraju.

W ciągu roku za pośrednictwem pracowni plastycznej przygotowywanych jest kilka wystaw indywidualnych i jedna doroczna wystawa zbiorowa. W zależności od wielkości i potrzeb ekspozycja prac prezentowana jest w „Galerii na piętrze” lub na holu w Centrum Kultury.

Pracownia plastyczna prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie:

  • nauka rysunku, proporcje, walor, perspektywa, światłocień
  • nauka malowania pastelami suchymi i olejnymi oraz akwarelą.

Organizowane zajęcia warsztatowe przygotowują uczniów do egzaminów z rysunku i malarstwa do szkół średnich i wyższych.

Pracownia plastyczna czynna jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15.30 – 18.30.

Zajęcia dla najmłodszych w poniedziałek, środa, czwartek. | 90 min. 2x w tygodniu koszt 60 zł miesięcznie.

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych: piątek | 180 min. koszt 60 zł miesięcznie.

Podczas ferii i wakacji zajęcia nieodpłatne.