Pracownia Internetowa

Pracownia Internetowa Tomasz Osiński

Pracownia internetowa w Centrum Kultury posiada 2 stanowiska komputerowe, z którego korzystają nieodpłatnie studenci, młodzież oraz dorośli. Za korzystanie z komputerów nie pobierana jest żadna opłata, tym bardziej w całym budynku istnieje możliwość skorzystania z darmowego bezprzewodowego Internetu Wi-Fi. Pracownia internetowa czynna jest codziennie (za wyjątkiem sobót i niedziel) w godzinach od 800 – 1600,  natomiast w okresie wakacyjnym, pracownia ma nienormowany czas pracy dlatego wcześniej orosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 41 386 12 68.

Celami pracowni komputerowej jest druk:

  • katalogów, zaproszeń, pism firmowych, plakatów, afiszy, zdjęć, biletów na spektakle teatralne, kinowe,
  • sprawozdań z działalności, planów pracy i innych druków na potrzeby dla Centrum Kultury,
  • promowanie działalności Centrum Kultury w Internecie poprzez przesyłanie informacji do prasy, ośrodków kultury oraz stały kontakt z Portalem Informacji Kulturalnej w Kielcach.

W roku 2020 pracownia internetowa administrowała: