Edgar Wojtasiak

Edgar Wojtasiak z Centrum Kultury w Jędrzejowie współpracuje, w różnych przestrzeniach, od 2007 roku. Głównie jest związany z jędrzejowskim amatorskim ruchem teatralnym animowanym przez Ireneusza Ślusarczyka. Wystąpił w kilkunastu spektaklach i widowiskach teatralnych w jego reżyserii.

Utytułowany recytator. Jest m.in laureatem III Nagrody w kategorii recytacja dorosłych oraz Nagrody Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w Finale Centralnym 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i II Nagrody w 48. Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej.

Twórca Cyfrowego Archiwum Teatru Jędrzejowskiego. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Laureatem Świętokrzyskiej Nagrody Kultury.

Jest jednym z twórców Instytutu Kultury Ireneusza Ślusarczyka – fundacji, której celem jest działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, oraz Radia z QLTURĄ – radia pokazującego szeroko pojętą kulturę i jej twórców ? ludzi pozytywnych, ludzi z talentami, pasją, chęcią do działania, lokalnych liderów, którzy starają się tworzyć coś nowego i wartościowego dla swoich najbliższych środowisk.

W Centrum Kultury w Jędrzejowie zatrudniony jest na stanowisku specjalisty ds. kina i edukacji filmowej. Odpowiada za prawidłowość projekcji kina repertuarowego, a także za realizację Programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, skierowanego do dzieci i młodzieży.

Kontakt:

E-mail: edgar_wojtasiak@ckjedrzejow.pl
Tel. 41 386 12 68 wew. 112