Jędrzejowskie Szopki Bożonarodzeniowe

Muzeum im. Przypkowskich i Centrum Kultury w Jędrzejowskie organizują konkurs na najładniejszą szopkę. Każdy z uczestników przeglądu plastycznego ?Jędrzejowskie szopki bożonarodzeniowe? może przedstawić jedną pracę, wykonaną ręcznie w dowolnej technice, najlepiej z naturalnych materiałów, niewskazane jest używanie gotowych elementów, jak figurki czy zdjęcia.
Prace można składać w muzeum do 18 grudnia (w godz. 8-15). Powinny być dokładnie opisane (imię i nazwisko, szkoła, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu).

Autorzy dziesięciu najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy – pamiątkowe dyplomy. Szopki będzie można podziwiać w sali na parterze muzeum na wystawie pokonkursowej w dniach od 22 grudnia do 14 stycznia.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Magdalena Skorodzień z Muzeum im. Przypkowskich, tel. 41-385-54-89.