Folklor

Jawor u źródeł kultury. Poznaliśmy laureatów konkursu Radia Kielce

W Parku Etnograficznym w Tokarni ogłoszono zwycięzców tegorocznego konkursu Jawor u źródeł kultury organizowanego przez Radio Kielce.

W tym roku nagrody przyznaliśmy w pięciu kategoriach. W kategorii solista lub instrumentalista zwyciężył Dariusz Adamczyk. Najlepszą kapelą ludową 2020 roku została Kapela Ludowa w Rykoszynie, a zespołem folklorystycznym Zespół Folklorystyczny Jaworzanki. Jak przyznała jego kierownik Grażyna Grudziecka, ta nagroda to dla nich potwierdzenie, że ich praca ma sens i jest doceniana przez inne osoby.

– Świetnie się złożyło, że udało nam się wygrać ten konkurs. Jego nazwa nawiązuje przecież do naszego miejsca pochodzenia, Jaworzanki, które się wywodzą z miejscowości zza jaworzańskiej góry, u cieku wodnego Jawor. Musiało to kiedyś nastąpić i bardzo się cieszymy z tej głównej nagrody – dodała Grażyna Grudziecka.

Z kolei w kategorii rękodzieło i sztuka ludowa Jawor trafił do rąk Włodzimierza Ciszka, a animatorem kultury roku 2020 została Wiesława Kulińska.

Jury postanowiło także uhonorować pamiątkowymi dyplomami Dziecięcy Zespół Ludowy Rakowskie Fijołecki za całokształt działalności.

Z tej nagrody cieszy się artystka z zespołu, 13-letnia Julia oraz kierownik grupy Magdalena Wojsa.

– W zespole jestem już od czterech lat i bardzo mi się podoba taka ludowa muzyka. Tym bardziej cieszę się, że innym to co robimy też się podoba – powiedziała Julka.

Magdalena Wojsa przyznała, że to już kolejny sukces zespołu, ale pokazujący, że to co robią ma sens.

Pamiątkowy dyplom otrzymał również Jerzy Kopeć.

 

Źródło: www.radio.kielce.pl 

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania „JAWOR – U ŻRÓDEŁ KULTURY 2021” – Dariusz Adamczyk

Formularz zgłoszeniowy do pobrania „JAWOR – U ŻRÓDEŁ KULTURY 2021” – Kazimierz Lędźwa


 

 

 

 

Centrum Kultury w Jędrzejowie organizuje z zespołami folklorystycznymi i twórcami ludowymi

 • spotkania warsztatowe, klubowe i plenerowe,
 • udział w konkursach i festiwalach,
 • udział w imprezach folklorystycznych i okolicznościowych,
 • próby muzyczne,
 • nagrania dokumentacyjne.

Opiekunem zespołów folklorystycznych i kapeli ludowych działających w Centrum Kultury w Jędrzejowie jest mgr Józef Straszak. Kapele ludowe posiadają regionalne stroje krakowskie, będące własnością Centrum Kultury. Co roku organizowany jest „Regionalny Konkurs Kapel Ludowych i Zespołów Folklorystycznych”. Są to eliminacje do XXX Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem, w którym udział biorą:

 • zespoły śpiewacze, obrzędowe,
 • kapele ludowe i soliści,
 • śpiewacy i instrumentaliści z powiatu kieleckiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego, koneckiego i skarżyskiego.

 

Kapela Ludowa Edwarda Goli:

Skład kapeli:

 • Edward Gola – skrzypce (kierownik kapeli)
 • Mariusz Stradomski – akordeon
 • Kazimierz Lędźwa – klarnet
 • Rafał Gola – trąbka (B)
 • Marek Piotrowski – kontrabas

Kapela powstała dwa lata temu, założona przez Edwarda Golę – skrzypka ludowego, z długoletnim dorobkiem w dziedzinie folkloru, wielokrotnie nagradzanego jako solista (m.in. sześciokrotnie zwyciężył w tej kategorii konkursowej w Buskich Spotkaniach z Folklorem), pasjonata muzyki ludowej, który stara się też działać na rzecz jej popularyzacji (m.in. w audycji nagranej w 2015 roku przez Radio Kielce o muzyce ludowej regionu jędrzejowskiego, obecnie ponownie emitowanej w niedziele). Edward Gola jest uczniem znanego skrzypka ludowego Stefana Ostrowskiego z Gniewięcina, z jego kapelą stawiał pierwsze kroki na scenie (brał m.in. udział w Dożynkach Centralnych w latach 70-tych) i stara się kontynuować przekazane mu tradycje muzyczne, a także rozwijać je i przekazywać dalej, osobom młodszym, zainteresowanym muzyką ludową. Pomysł założenia własnej kapeli ludowej zrodził się właśnie z takich pobudek. W 2018 roku powstała kapela 3-osobowa, która natychmiast zdobyła uznanie – otrzymała I miejsce dla autentycznej kapeli ludowej w Buskich Spotkaniach z Folklorem. W 2019 roku Jury tego konkursu przyznało Kapeli Edwarda Goli, występującej już w 5 osobowym składzie, Nagrodę Grand Prix im. Piotra Gana. W ubiegłym roku kapela brała także udział w 53. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Występowali też podczas dożynek, festynów i festiwali, m.in. na Festiwalu Ludowym im. Jana Jawora i Stefana Ostrowskiego w Sędziszowie, który odbywa się już od 10 lat, a jego współzałożycielem jest właśnie Edward Gola. Edward Gola, pochodzący z Łowini (gmina Sędziszów), a obecnie mieszkający w Sędziszowie, od 1972 roku był skrzypkiem w kapelach ludowych: Jerzego Całki z Zielonek, a następnie Mirosława Piaseckiego z Jędrzejowa. Kapele te brały przez wiele lat czynny udział w licznych imprezach, festynach, przeglądach kapel, koncertach, dożynkach (również prezydenckich -w Spale w 2013 i 2017). Tradycja ludowa jest bliska sercu założyciela kapeli, który chciałby swoją działalnością przyczynić się do tego, by muzyka ludowa przetrwała, a tradycje rodzimego folkloru były nadal kontynuowane. 

 

 

 

 

 

Dariusz Adamczyk

Dariusz Adamczyk

Pochodzi z Jędrzejowa i od 16 lat stara się kultywować folklor świętokrzyski, występując jako akordeonista. Od początku swojej działalności współpracował z wieloma różnymi zespołami śpiewaczymi: z gminy Chęciny (Łukowianki, Ostrowianki, Lipowiczanie, Bolminianki), z gminy Sobków (Sobkowianki), z gminy Małogoszcz (Bochenianki). Obecnie współpracuje z lgnacowiankami i Potoczankami z gminy Jędrzejów, a także z zespołem śpiewaczym ?Korona Żarnowca” z województwa śląskiego, jak również z Zespołem Pieśni i Tańca z Kozłowa oraz Kapelą Małopolanie z Książa Małego (województwo małopolskie). Z zespołami występuje w wielu konkursach i przeglądach, zajmując czołowe lokaty, m.in. w Buskich Spotkaniach z Folklorem, Przeglądach: Pieśni Maryjnych, Wielkopostnych, Kolęd i Pastorałek. Był pomysłodawcą i założycielem kapeli z Bolmina, z którą zdobył trzecie miejsce w Buskich Spotkaniach z Folklorem (kapela autentyczna – 2012 r.). W 2019 roku wraz z zespołem śpiewaczym ?Korona Żarnowca” zdobył I miejsce w XI Przeglądzie Folklorystycznym Folkloriada Jurajska w Żarkach-Letnisku. W tym samym przeglądzie otrzymał też indywidualnie wyróżnienie specjalne jako akordeonista. Wraz z zespołem ?Korona Żarnowca” otrzymał także wyróżnienie w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie 12 stycznia 2020 roku. Jako solista akordeonista ma również na swoim koncie nagrody i wyróżnienia. W Buskich Spotkaniach z Folklorem był dwukrotnie wyróżniony – w latach 2009 i 2011. W 2013 roku zdobył trzecie miejsce jako solista instrumentalista autentyczny, natomiast rok później – otrzymał I nagrodę w kategorii solista instrumentalista w opracowaniu artystycznym. W 2015 roku zdobył drugie miejsce w Festiwalu Scyzoryki w kategorii muzyka ludowa. W 2019 roku ponownie zdobył pierwsze miejsce w Buskich Spotkaniach z Folklorem jako solista instrumentalista. Dariusz Adamczyk współpracuje także z kapelą ludową Kazimierza Lędźwy Małopolanie, z którą również odnosi sukcesy, m.in. I miejsce w 2016 roku w Szczekocinach w Przeglądzie Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków ?Na ludową nutę”. Działalność Dariusza Adamczyka jest bardzo różnorodna: współpracował m.in. z kabaretem ?Hola, hola” z Jędrzejowa, w roku 2014 był gościem specjalnym Ili Jędrzejowskim Spotkań Chóralnych. Często udziela się charytatywnie w przedszkolach i szkołach. Gra również na festynach organizowanych dla osób potrzebujących wsparcia i pomocy.  

 

 

 

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż 17 marca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się przegląd Dziecięca Estrada Folkloru, gdzie na scenie zaprezentowali się dziecięcy wykonawcy folkloru: soliści-wokaliści, zespoły śpiewacze, zespoły pieśni i tańca, kapele oraz instrumentaliści z terenu województwa świętokrzyskiego. Jednym z wykonawców był Kamil Połonek z Jędrzejowa, który zajęć I miejsce w kategorii solistów. Gratulujemy!

www.wdk-kielce.pl