Pracownia Techniczna

Projektowanie graficzne, budowa scenografii, sceno-technika

Grafik – Artur Smerkowski

 

Pracownia na co dzień zajmuje się oprawą graficzną imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury m.in.:

  • projektowaniem zaproszeń, plakatów, dyplomów, biletów, broszurek, katalogów oraz banerów,
  • przygotowanie materiałów do druku cyfrowego i tradycyjnego,
  • projektowaniem oraz budową scenografii teatralnej i estradowej,
  • wykonywaniem rekwizytów teatralnych,
  • Opracowaniem i tworzeniem rekwizytów potrzebnych do inscenizacji tanecznych.

Pracownia współpracuje z pracownią plastyczną, działem fotografii i pracownią teatralną pomagając w ich działalności (współorganizacja wystaw, plenerów oraz spektakli teatralnych).

Pracownia Techniczna zajmuje się obsługą imprez estradowych, spektakli teatralnych i prób zespołów Centrum Kultury w zakresie oświetlenia scenicznego sali widowiskowej.