O Centrum

Centrum Kultury w Jędrzejowie to miejska instytucja upowszechniania kultury, działającą w oparciu o statut nadany przez Radę Miejską w Jędrzejowie Nr. II/21/02 z dnia 12 grudnia 2002 roku.

Realizując zadania określone w statucie, CK nastawione jest przede wszystkim na upowszechnianie kultury i edukacji w zakresie:

 • muzycznym,
 • plastycznym,
 • teatralnym,
 • tanecznym,
 • kinematograficznym,
 • fotograficznym,
 • folklorystycznym.

Pracą Centrum Kultury kieruje dyrektor mgr Józef Straszak oraz zastępca dyrektora, dyrektor ds. artystycznych mgr Sebastian Sipa.
Sprawy finansowe prowadzi główna księgowa Milena Michałkiewicz-Krzyżyk.

Za działalność merytoryczną w Centrum Kultury odpowiadają:

Centrum Kultury w Jędrzejowie tworzą doświadczeni, kreatywni, odważni i otwarci na nowe propozycję profesjonaliści. Prowadzą edukacyjne zajęcia z dziećmi i młodzieżą z całego powiatu jędrzejowskiego. Podczas swojej wieloletniej współpracy z CK zgromadzili na swoim koncie wiele znakomitych tytułów i wyróżnień otrzymując główne nagrody na przeglądach i festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Centrum posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie, w tym:

 • pracownia muzyczna,
 • studio nagraniowe,
 • pracownia taneczna,
 • pracownie plastyczna,
 • pracownia internetowa,
 • pracownia teatralna.

 

Otwarcie Centrum Kultury w Jędrzejowie