Pracownia Teatralna

Zajęcia teatralne odbywają się w dniach:

Teatr Dziecięcy:

 • grupa początkująca – czwartek: 1600
 • grupa zaawansowana – środa: 1600

Teatr Eksperymentalny Per – Arte:

 • środa: 1730
 • piątek: 1600

Teatr Con Text – zgodnie z grafikiem prób

Teatr Młodego Aktora – zgodnie z grafikiem prób

Kompania Artystyczna Strych Dziadka Hieronima – zgodnie z grafikiem prób

Indywidualne konsultacje recytatorskie

 • poniedziałek: 1430– 1900
 • wtorek: 1500 1800

Konsultacje dla nauczycieli i opiekunów kół teatralnych

 • poniedziałek: 1300-1430
 • wtorek: 1500-1800

 

Pracownia teatralna to:

 • prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu podstaw warsztatu aktorskiego: recytacja, gest ruch sceniczny, interpretacja, emisja, artykulacja głosu. Integrowanie grupy i wyzwalanie kreatywności,
 • szeroko rozumiana edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez teatr,
 • upowszechnianie teatru i żywego słowa wśród uczniów wszystkich typów szkół poprzez organizację turniejów recytatorskich,
 • opieka artystyczna nad młodzieżą skupioną w Kompanii Artystycznej Strych Dziadka Hieronima,
 • Prowadzenie zajęć warsztatowych, tworzenie i reżyseria spektakli w ramach Formacji teatralnej Per Arte,
 • Prowadzenie zajęć warsztatowych, tworzenie i reżyseria spektakli w ramach Teatru Młodego Aktora,
 • Adaptacja scenariuszy i reżyseria spektakli Teatru Dramatycznego „CON TEXT”,
 • prowadzenie konsultacji dla nauczycieli ? opiekunów szkolnych kół tematycznych,
 • opracowywanie scenariuszy imprez widowisk poetycko – muzycznych, biesiad poetyckich, programów kabaretowych i okolicznościowych,
 • prowadzenie konsultacji dla młodzieży artystycznie uzdolnionej z zakresu poezji i teatru, piosenki literackiej,
 • udział młodzieży z grup teatralnych w imprezach organizowanych przez Centrum Kultury i Urząd Miejski w Jędrzejowie,
 • współpraca ze szkołami z terenu miasta i powiatu, w zakresie rozpowszechniania teatru, poezji i literatury,
 • promocja młodych twórców, głównie z dziedziny poezji, poprzez wieczory autorskie,
 • Adaptacja scenariuszy i reżyseria spektakli Teatru Dramatycznego „CON TEXT”,
 • Zajęcia warsztatowe, próby, konsultacje indywidualne z grupami skupionymi w Pracowni Teatralnej oraz recytatorami,
 • Konsultacje nauczycieli szkół i przedszkoli z terenu gminy,
 • Zajęcia warsztatowe i próby z udziałem grupy najmłodszych dzieci skupionych w pracowni teatralnej oraz grupą wokalistów w Małej Akademii Śpiewu.

 

W zajęciach Pracowni Teatralnej uczestniczą dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 23 roku życia.  Z pracownią związane są także osoby dorosłe (dawni adepci PT), którzy uczestniczą w niektórych projektach artystycznych. Pracownia tworzy własne widowiska a także uczestniczy w projektach organizowanych przez nasze miasto.

Instruktor – Ireneusz Ślusarczyk