Mała Parada V – Rytmika I

Rytmika I to grupa dzieci od 5 do 8 lat. Działa pod kierunkiem Pauliny Patyny.

W ramach rytmiki prowadzone są zajęcia:

  • ćwiczenia rytmiczne,
  • zabawy umuzykalniające,
  • nauka podstaw polskich tańców ludowych (poleczka, krakowiak)

Zajęcia Taneczne odbywają się :

  • poniedziałek, środa w godz. 15:30, 16:30, 17:30

Dzieci z Rytmiki równolegle uczęszczają na zajęcia z plastyki prowadzone w pracowni plastycznej