Mała Parada V i Mała Parada VI

 

 

 

Mała Parada V oraz Mała Parada VI to grupa dzieci od 5 do 7 lat. Działa pod kierunkiem Pauliny Patyna-Tyrała.

W ramach rytmiki prowadzone są zajęcia:

  • ćwiczenia rytmiczne,
  • zabawy umuzykalniające,
  • nauka podstaw polskich tańców ludowych (poleczka, krakowiak)

Dzieci z Małej Parady Vi VI równolegle uczęszczają na zajęcia z plastyki prowadzone w pracowni plastycznej