Przetarg nieograniczony

Pliki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu nr 516150-N-2019 – Ogłoszenie o zamo?wieniu nr 516150-N-2019.pdf

Załączniki do SIWZ.zip

Informacja z otwarcia ofert do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

do pobrania

Post Author: Tomasz Osiński