Podsumowanie Przeglądu Plastycznego „Jędrzejowskie Szopki Bożonarodzeniowe” 29 stycznia 2022 r.

 

 

Post Author: Tomasz Osiński