Protokół z posiedzenia Rady Artystycznej Buskich Spotkań z Folklorem

Protokół z posiedzenia Rady Artystycznej oceniającej prezentacje podczas Eliminacji Rejonowych do XLV Buskich Spotkań z Folklorem Jędrzejów – 11 lipca 2021.

Rada artystyczna w składzie:
– dr Alicja Trukszyn- językoznawca, główny instruktor ds. propagowania dziedzictwa kulturowego, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach,
– Michał Stachurski – muzyk, główny instruktor ds. upowszechniania muzyki, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach,
– Radosław Suliga – muzyk, instruktor ds. upowszechniania muzyki, Wojewódzki Dom Kultury w Kilcach:

po wysłuchaniu 26 podmiotów wykonawczych postanowiła nominować do udziale w finale XLV Buskich Spotkań z Folklorem następujących wykonawców:
– solista instrumentalista Henryk Cacek
– Kapela „Heńka”
– Zespół Śpiewaczy „Sokołów”
– solistka Monika Walas
– Zespół Pieśni i Tańca „Łopuszno”
– solista instrumentalista Edward Gola
– solista Bogusław Kuśmierczyk
– solistka Maria Kulepa
– kapela Macieja Ulewińskiego
– Zespół Pieśni i Tańca DK Małogoszcz
– solista instrumentalista Maciej Ulewiński
– Kapela „Małopolanie”
– solista instrumentalista Stanisław Woźniak
– Kapela Kamila Połonka
– solista instrumentalista Kamil Połonek
– Kapela Edwarda Goli
– Zespół Śpiewaczy „Rogowianka”
– Zespół Śpiewaczy „Bochenianki”

Post Author: Tomasz Osiński