Spektakl „Zemsta, czyli mega rozkmina”

W dniu 12 maja 2015 r. w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyła się premiera spektaklu „Zemsta, czyli mega rozkmina”. Spektakl był uwieńczeniem pracy grup warsztatowych w ramach projektu  „Międzyszkolny Pedagog Kultury? realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Kapitał Ludzki, priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji regionalnych, działania – 9.5. – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Na premierę przybyło ok 260 osób z terenu powiatu jędrzejowskiego. Podczas spotkania widzowie mieli również możliwość obejrzenia filmu dokumentującego przebieg projektu, stworzonego przez uczestników warsztatów telewizyjnych, jak również mogli poznać kadrę projektu jak i samych uczestników.

Po zakończeniu spotkania przeprowadziliśmy krótką ankietę ustną wśród widzów. Z rozmów wynika, iż projekt spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem, wszyscy ankietowani zgodnie przyznali, iż działania mające na celu edukację kulturalną młodzieży są jak najbardziej wskazane i potrzebne, szczególnie dla młodzieży mającej utrudniony dostęp do kultury.

Reżyseria spektaklu oraz opieka nad grupą teatralną: Ireneusz ślusarczyk

Film dokumentujący przebieg projektu:

Post Author: Ireneusz Ślusarczyk

Ireneusz Ślusarczyk - długoletni instruktor teatralny, animator kultury, laureat nagrody oraz posiadacz tytułu Instruktor Roku 2005 przyznanego przez pod Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Laureat narody i tytułu Instruktor Roku Województwa Świętokrzyskiego2005 przyznanej przez Świętokrzyski Zarząd Towarzystwa Kultury Teatralnej. Laureat Świętokrzyskiej Nagrody Kultury 2013. Laureat Złotego Gryfa w dziedzinie Edukacja I Kultura 2012. Laureat tytułu Jędrzejowianin Roku w kategorii artystycznej 2006, reżyser widowisk i spektakli teatralnych, autor piosenek. Twórca formacji parateatralnych Kompania Artystyczna Strych Dziadka Hieronima, Teatr Off , Per Arte oraz Teatr Con Text.