mgr Józef Straszak

Dyrektorem Centrum Kultury w Jędrzejowie jest mgr Józef Straszak.
Absolwent historii Uniwersytetu Jagielońskiego.
Ukończył studia podyplomowe na Akademii Świętokrzyskiej i Uniwersytecie Warszawskim.

Za pracę na rzecz lokalnej społeczności odznaczony dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi. Za opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym i organizacją wielu imprez i spotkań artystycznych wyróżniony brązowym Medalem „Gloria Artis„.