Mały Jędrzejów – Ruszyły zapisy do zespołu śpiewaczego

Zapraszamy uzdolnione wokalnie dzieci, w wieku 8- 12 lat, do nowo powstającego przy naszym Centrum Kultury ZESPOŁU KULTURY LUDOWEJ „MAŁY JĘDRZEJÓW”

Zajęcia będą obejmowały:

  • zajęcia wokalne, naukę pieśni tradycyjnych ziemi jędrzejowskiej i regionu świętokrzyskiego oraz piosenek współczesnych nawiązujących do rodzimej kultury ludowej
  • przygotowanie do występów scenicznych, udziału w konkursach i konfrontacjach zespołów ludowych
  • konsultacje z zakresu ruchu scenicznego, ekspresji interpretacyjnej, elementów teatru
  • poznawanie gwary i strojów ludowych naszego regionu.

Zajęcia prowadzi doświadczony muzyk, animator kultury ludowej, akordeonista, laureat wielu prestiżowych konkursów m.im Grand Prix- Nagroda im. Feliksa Korbana, na Międzynarodowych Buskich Spotkaniach z Folklorem 2023 r. – Dariusz Adamczyk
Konsultacje: Małgorzata Piszczek, Sebastian Sipa, Ireneusz Ślusarczyk

Kontakt i informacje: 786 894 307