Podsumowanie Przeglądu Plastycznego „Jędrzejowskie Szopki Bożonarodzeniowe” 21.01.2023