Folklor

Centrum Kultury w Jędrzejowie organizuje z zespołami folklorystycznymi i twórcami ludowymi

  • spotkania warsztatowe, klubowe i plenerowe,
  • udział w konkursach i festiwalach,
  • udział w imprezach folklorystycznych i okolicznościowych,
  • próby muzyczne,
  • nagrania dokumentacyjne.

Opiekunem zespołów folklorystycznych i kapeli ludowych działających w Centrum Kultury w Jędrzejowie jest mgr Józef Straszak. Kapele ludowe posiadają regionalne stroje krakowskie, będące własnością Centrum Kultury. Co roku organizowany jest „Regionalny Konkurs Kapel Ludowych i Zespołów Folklorystycznych”. Są to eliminacje do XXX Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem, w którym udział biorą:

  • zespoły śpiewacze, obrzędowe,
  • kapele ludowe i soliści,
  • śpiewacy i instrumentaliści z powiatu kieleckiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego, koneckiego i skarżyskiego.