POTRZEBNA KREW!!!

POTRZEBNA KREW!!! Dyrekcja Centrum Kultury w Jędrzejowie wraz z choreografami oraz zespołami ?Parada? apeluje o pomoc dla brata Naszej tancerki Oliwii Toborek. Radek przebywa obecnie w szpitalu onkologicznym w Kielcach na leczeniu. Jest w trakcie długiego leczenia białaczki limfoblastycznej i potrzebuje krwi, a na dalszym etapie leczenia być może, że również płytek i osocza! Dla wszystkich chętnych którzy już dziś chcą oddać krew (płytki lub osocze) dla Radka, można to zrobić w Centrum Krwiodawstwa w Kielcach z dopiskiem: Toborek Radosław grupa krwi “0-” II Klinika Pediatrii Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej Kielce ul. Artwińskiego 3a Zapraszamy do wsparcia. Dzięki temu pomożecie nie tylko Radkowi ale i innym chorym potrzebującym krwi!!!

Post Author: Tomasz Osiński