Golden Voice

Festiwal Piosenki Bez Granic – GOLDEN VOIC

III Festiwal Piosenki Bez Granic „Golden Voice” – Jędrzejów 2020
Nagroda Główna: 1000 zł + statuetka

Zasady Ogólne

1.Termin i miejsce: 23 – 24.10.2020, Jędrzejów (woj. świętokrzyskie).
Koncerty Konkursowe oraz Koncert Finałowy będą mieć miejsce w Centrum Kultury.

2.Organizatorem Festiwalu jest Centrum Kultury w Jędrzejowie przy współpracy Fundacji „EDA Art”.

3.Festiwal przeznaczony jest dla wykonawców piosenki ? solistów i zespołów wokalnych do oktetu włącznie z Polski i innych krajów z Europy. Występują oni w kategoriach wiekowych:

   do 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 21 lat (w każdym przypadku liczy się rok urodzenia).
W przypadku zespołów tylko jeden z jego członków może wystąpić w kategorii solistów. Po drugie, członkowie jednego zespołu nie mogą wchodzić w skład innego zespołu.

4.W przypadku niekorzystnego rozłożenia się zgłoszeń Organizator ma prawo do innego podziału na kategorie.
5.Organizatorzy przewidują transmisję On-Line Koncertu Finałowego na platformie YouTube.

Repertuar, Ocena i Nagrody

1.Wykonawcy przygotowują po jednej dowolnej piosence z polskiego lub zagranicznego repertuaru. Jednakże nie może trwać ona dłużej, niż 3`40. w przypadku przekroczenia tego czasu zgłoszenie może nie przyjęte. Ponadto nie może być to piosenka z poprzednich edycji Festiwalu.
2.Piosenki wykonywane są przy półplaybackach nagranych na CD lub pendriv w formacie wav lub Mp3 albo z akompaniamentem jednego instrumentu klawiszowego lub gitary. Wyklucza się nośniki dźwięku w rodzaju smartfon lub iphone.
3.W przypadku półplaybacków na nośniku dźwięku może być zapisany tylko ten jeden właściwy oraz opisany tytułem.
4.Wykonawców oceniać będzie profesjonalne jury w pięcioosobowym składzie biorąc pod uwagę walory i technikę głosu, dobór repertuaru i interpretację, muzykalność, estetykę sceniczną.
5.W każdej z kategorii wykonawcy otrzymają Złote, Srebrne albo Brązowe Struny (I, II albo III miejsca), i Nagrody o charakterze rzeczowym lub finansowym ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

6.Najlepszemu bezwzględnie wg jury wykonawcy przyznane zostanie Grand Prix Festiwalu w formie Statuetki i nagrody finansowej w wysokości 1.000 zł.
7. Laureat Grand Prix z poprzednich edycji Festiwalu może w nim uczestniczyć, ale bez możliwości ponownego otrzymania tej nagrody.
8.Nagrodzeni wykonawcy wystąpią w Koncercie Finałowym. Ich lista podana zostanie na koniec pierwszego dnia.

Zasady kwalifikacji oraz warunki uczestnictwa

1.Wykonawcy najpóźniej do dnia 25.09. 2020 (godz. 18.00) indywidualnie bądź za pośrednictwem instytucji delegujących przesyłają Kartę Zgłoszenia i ?demo? piosenki.

2.Z przesyłania ?demo? zwolnieni będą uczestnicy Warsztatów Wokalnych ?Golden Voice?, jeśli ich poziom wykonawczy będzie na odpowiednim poziomie. Warsztaty zaplanowane są w terminie 3 ? 4.10.2020 w Bocheńcu k/Małogoszcza, Ośrodek ?Wierna? (woj. świętokrzyskie).
3.Laureaci poprzednich edycji Festiwalu zwolnieni są z obowiązku ?demo? (fakt ten należy zaznaczyć w Karcie zgłoszenia), podobnie jak wykonawcy bezpośrednio zaproszeni przez Organizatora do udziału w Festiwalu .
4.Dla wykonawców ze Świętokrzyskiego przewidziane są eliminacje bezpośrednie (4.10.2020 ? Bocheniec).

5.Zakwalifikowani do udziału w Festiwalu wykonawcy wnoszą opłatę festiwalową w podobnej wysokości, jak w poprzednich latach i zależeć będzie od zaproponowanej przez organizatorów ostatecznie festiwalowej  oferty programowej. Opłata festiwalowa obejmować będzie każdy oddzielny występ w Konkursie festiwalowym.

6.Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na własny koszt i sami dokonują rezerwacji noclegów oraz wyżywienia na czas  pobytu w hotelach na terenie Jędrzejowa i okolic: ?Andreovia? – 602 177 758, ?Lanckorona? – 603918849,  ?Wierna? – 413855361.

Uwagi

1.W przypadku Warsztatów Wokalnych ?Golden Voice? obowiązuje ich wewnętrzny Regulamin.
2.Wykonawcy bądź ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku artystycznego, w tym nagranego materiału w celach promocji Festiwalu, a także na udostępnienie danych osobowych zgodnie  z RODO. Ponadto będą oni zobowiązani do zachowań zgodnych z wymaganiami GIS w aspekcie epidemii Covid ? 19.
3.Nadesłanie Karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków udziału w Festiwalu.

4.Wszystkie informacje dotyczące Festiwalu publikowane będą na festiwalowej stronie internetowej Centrum Kultury w Jędrzejowie www.ckjedrzejow.pl oraz na stronie festiwalowej: www.solo-tutti.pl w sekcji ?Golden  Voice? i na Facebooku w Grupie ?Śpiewamy? i w innych.

5.Organizatorzy mają prawo do budowania wizerunku Festiwalu zgodnie z własnymi doświadczeniami i poczuciem odpowiedzialności, stwarzając uczestnikom jak najlepsze warunki festiwalowe. Mogą też dokonać zmian w jego Regulaminie, a także przesunąć termin, jeśli zajdą ku temu obiektywne okoliczności.
Telefon do koordynatora Festiwalu: 661 833 700 (poniedziałek ? piątek w godz. od 10.00 ? 17.00).
Karty zgłoszenia i ?demo? należy przesyłać na solo-tutti@o2.pl
Konto bankowe dla wpłat festiwalowych zostanie podane po zakończeniu kwalifikacji.