POTRZEBNA KREW!!!

POTRZEBNA KREW!!! Dyrekcja Centrum Kultury w Jędrzejowie wraz z choreografami oraz zespołami ?Parada? apeluje o pomoc dla brata Naszej tancerki Oliwii Toborek. Radek przebywa obecnie w szpitalu onkologicznym w Kielcach na leczeniu. Jest w trakcie długiego leczenia białaczki limfoblastycznej i potrzebuje krwi, a na dalszym etapie leczenia być może, że również płytek i osocza! Dla […]